Aktuell

27.02.2018 07:30
3. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe B1
27.02.2018 09:30
3. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe B2
27.02.2018 13:00
3. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe B3
28.02.2018 13:00
4. Hubretterübung
Hubretter Gruppe B2
28.02.2018 08:30
4. Hubretterübung
Hubretter Gruppe B1
01.03.2018 07:30
Mannschaftsübung
Löschzug 4
Löschzug 2
06.03.2018 13:00
Vorbereitung Mannschaftsübung
Kader
07.03.2018 13:00
4. Maschinistenübung
Maschinisten Gruppe A
13.03.2018 13:00
4. Maschinistenübung
Maschinisten Gruppe B
14.03.2018 08:30
5. Hubretterübung
Hubretter Gruppe A1
14.03.2018 13:00
5. Hubretterübung
Hubretter Gruppe A2
15.03.2018 19:00
Einsatzübung, Bfw / Sanität
Ganze Feuerwehr
20.03.2018 13:00
Einsatzpläne / Vorbereitung Einsatzübungen
Offiziere
21.03.2018 13:00
5. Hubretterübung
Hubretter Gruppe B2
21.03.2018 08:30
5. Hubretterübung
Hubretter Gruppe B1
22.03.2018 07:30
Mannschaftsübung / Atemschutz
Löschzug 2
Löschzug 3
Kommando
26.03.2018 gem. Aufgebot
306
27.03.2018 07:30
Mannschaftsübung / Atemschutz
Löschzug 4
Löschzug 1
28.03.2018 07:30
4. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe A1
28.03.2018 09:30
4. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe A2
28.03.2018 09:30
4. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe A3
28.03.2018 gem. Aufgebot
306
03.04.2018 gem. Aufgebot
313
04.04.2018 07:30
4. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe B1
04.04.2018 09:30
4. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe B2
04.04.2018 13:00
4. Fahrer-Übung
Fahrer Gruppe B3
05.04.2018 13:00
Vorbereitung Mannschaftsübung
Kader
Willkommen bei der BFW-KKL

BFW-KKL