Aktuell

27.04.2021 gem. Aufgebot
304

27.04.2021 19:30
Offiziersübung
Oblt Bürge Matthias
Offiziere
28.04.2021 19:30
Absturzsicherung PSAgA ohne Walterswil
Lt Hunziker Yves
Absturzsicherung PSAgA
29.04.2021 19:30
Fahrübung Gruppe 2

Fahrer Gruppe 2
01.05.2021 08:00
Maschinisten
Oblt Heiz Reto
Maschinisten
03.05.2021 gem. Aufgebot
303

03.05.2021 19:30
Kommandogruppe mit PSAgA
Oblt Schwendemann Roger
Lt Hunziker Yves
Absturzsicherung PSAgA
Kommandogruppe
05.05.2021 19:30
Offiziersrapport
Hptm Baumann Daniel
Offiziere
06.05.2021 18:30
Kommando Sitzung mit Walterswil in Walterswil
Hptm Baumann Daniel
06.05.2021 19:30
Zug
Oblt Bürge Tanja
1/3 Zug4 COVID Grp3
Gruppe 3
07.05.2021 19:30
Zug
Oblt Bürge Tanja
1/3 Zug4 COVID Grp1
Gruppe 1
08.05.2021 gem. Aufgebot
404

10.05.2021 19:30
Fahrübung Gruppe 3
Wm Leuba Dominique
Fahrer Gruppe 3
11.05.2021 19:30
Zug
Wm Beuret Joel
1/3 Zug4 COVID Grp2
Gruppe 2

Herzlich willkommen

Feuerwehr Safenwil